The Masterful Brindle - Come One, Come All To Caprice.

Tryggad elförsörjning

För att trygga elförsörjningen är det mycket ett företag som är elnätsföretag måste göra. I Edane har man gjort en översyn och kanske behöver man flytta eller bygga några ställverk och transformatorstationer samt fler kraftledningar. Det görs kalkyler och beräkningar av framtida behov av el. Som bekant ökar elbehovet överallt och Sverige är inget undantag. Samtidigt är det bra om vi försöker spara på elen eftersom den gör åverkan på vår känsliga natur. Pengar är ju ett språk vi brukar förstå och om inte annat bör vi anstränga oss för att spara el för att minska våra kostnader. Det är något elnätsföretaget ger tips om också.